Bolesław Barbacki urodził się w Nowym Sączu 10 października 1891 roku. Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w klasie prof. Teodora Axentowicza, obiera portret jako główny kierunek swej twórczości. W 1940 roku wstąpił do Związku Walki Zbrojnej, aresztowany 2 lipca 1941 roku, rankiem 21 sierpnia rozstrzelany przez Niemców.
  WEJŚCIE →  ← ENTRANCE  
 see see statistics statistics