Stała obsługa firm 
 
 


 Oferujemy stałą i całościową obsługę dla firm w trzech Pakietach do wyboru:

 Pakiet BRĄZOWY

 - obsługa systemów komputerowych
 - serwis komputerów
 - serwis serwerów sieciowych
 - serwis sieci firmowych
 - opieka nad łączami dostępowymi do internetu
 - archiwizacja danych

 - W pakiecie 8 godzin sewrisowych
 - Czas reakcji do 12 godzin


 Pakiet SREBRNY
 
 - obsługa systemów komputerowych
 - serwis komputerów*serwis serwerów sieciowych
 - serwis sieci firmowych
 - opieka nad łączami dostępowymi do internetu
 - archiwizacja danych

 - W pakiecie 8 godzin sewrisowych
 - Czas reakcji do 6 godzin


 Pakiet ZŁOTY

 - obsługa systemów komputerowych
 - serwis komputerów
 - serwis serwerów sieciowych
 - serwis sieci firmowych
 - opieka nad łączami dostępowymi do internetu
 - archiwizacja danych

 - W pakiecie 8 godzin sewrisowych
 - Czas reakcji do 4 godzin

 Każda firma która wykupi sobie jeden z w/w pakietów odnosi następujące korzyści:
 - zachowanie ciągłości pracy systemu informatycznego w Państwa firmie,
 - ograniczenie ryzyka wystąpienia problemów,
 - kontrolę sprawności oraz stanu technicznego urządzeń komputerowych,
 - skuteczne zarządzanie pracą z komputerem,
 - obniżenie problemów z korzystaniem z oprogramowania,
 - oszczędności w wydatkach na serwis i naprawy komputerów oraz sieci firmowych,
 - upusty przy modernizacji i rozbudowie systemu informatycznego w Państwa firmie,
 - stały kontakt z kadrą wykwalifikowanych specjalistów,
 - dostęp do najnowszych zastosowań teleinformatycznych 


 
 
 
  Sieci strukturalne
 
 


 Projektujemy i wykonujemy zintegrowane sieci teleinformatyczne okablowania
 strukturalnego LAN, rozległe sieci WAN oraz sieci miejskie MAN.

 Wszystkie nasze instalacje cechuje niezawodność i solidność wykonania.Stosujemy 
 materiały najwyższej jakości, co stanowi o niezawodności tych rozwiązań.Na podstawie 
 odrębnych umów prowadzimy stały nadzór sieci oraz sprzętu informatycznego,
 pozwalający na bezawaryjne działanie systemów komputerowych. 

 W zakresie projektowania i wykonawstwa sieci komputerowej oferujemy:
 - analizę istniejącego w tym zakresie stanu w przedsiębiorstwie,
 - analizę zapotrzebowania na sieć komputerową,
 - opracowanie koncepcji sieci w oparciu o najnowocześniejsze dostępne technologie,
 - wykonanie projektu sieci,- wykonanie sieci kablowej okablowania strukturalnego,
 - uruchomienie instalacji sieciowej,
 - korporacyjny Intranet,
 - podłączenie sieci LAN do Internetu,
 - dostarczenie, instalację i konfigurację sprzętu transmisyjnego (switche, routery, modemy),
 - dostarczenie, instalację i konfigurację serwerów usług internetowych,
 - dostarczenie, instalację i konfigurację systemów zabezpieczeń (Firewall),
 - zdalną administracja serwerem internetowym,
 - bieżące przeglądy i konserwacje,
 - audyty bezpieczeństwa sieci i systemów komputerowych 


 
 
 
  Opieka nad serwerami
 
 

 Zajmujemy się także opieką nad istniejącymi systemami dystrybucji danych wewnątrz firmy. 
 Prowadzimy nadzór nad następującymi systemami:
 - Novell Netware v3.12 do v6.x,
 - Windows NT/2K/XP server,
 - UNIX/Linux server

 W zakresie naszej opieki nad serwerami sieciowymi zajmujemy się:
 - przygotowanie platformy sprzętowej (serwery HP, COMPAQ, IBM, inne),
 - instalacja systemu operacyjnego,
 - konfiguracja dostępu klientów sieciowych,
 - konfiguracja komputerów klienckich do pracy w sieci z serwerem,
 - bieżące naprawy i konserwacje systemów


 
 
 
  Doradztwo rozwiązań sprzętowych i sieciowych
 
 

 Wiele firm nie znając swoje potrzeby nie potrafi znaleźć odpowiednich rozwiązań, 
 które umożliwią ich realizacje.Poprzez analizę oczekiwań naszych klientów rozwiązujemy
 ich problemy i wątpliwości dotyczące zakupu odpowiedniej platformy oprogramowania 
 powiązanej z odpowiednimi rozwiązaniami sprzętowym. Proponujemy w takich przypadkach 
 następujące usługi:
 - badanie potrzeb klienta,
 - badanie istniejącej infrastruktury,
 - opracowanie rozwiązań i przedstawienie ich klientowi,
 - wdrożenie opracowania


 
 
 
  Wsparcie systemowe i techniczne
 
 

 Jest to usługa rozwiązywania problemów użytkowników w zakresie eksploatowania systemu, 
 aplikacji i sprzętu. Klient podpisując kontrakt otrzymuje dostęp do profesjonalnej pomocy
 technicznej. W ramach usługi następuje techniczna kwalifikacja problemu, diagnoza
 i określenie zasobów do wykonania interwencji (w skali obszaru całego kraju), dążąc
 tym samym do rozwiązania jak największej liczby problemów w sposób zdalny. 
 W ramach wparcia użytkownika oferowane jest zarówno świadczenie usług w lokalizacji
 Klienta, jak i zdalnie, bądź też łącząc te sposoby. W zależności od wymagań jesteśmy
 w stanie dopasować zestaw usług do specyficznych potrzebKlienta, wynikających
 z organizacji procesów biznesowych.


 
 
 
  Integracja systemów
 
 

 Jak pokazuje praktyka przedsiębiorstwa wykorzystują zwykle w swojej działalności kilka
 systemów zarządzania.Najczęściej jednak eksploatowane systemy nie są ze sobą połączone
 lub połączenia takie są realizowane w niedoskonały sposób. Aby usprawnić przepływ
 informacji pomiędzy systemami oferujemy naszym klientom profesjonalne usługi integracji
 systemów. W procesie integracji wykorzystujemy własne rozwiązania oraz technologie
 internetowe, opracowywanie i wdrażanie interfejsów do współpracy pomiędzy systemami
 pochodzącymi od różnych dostawców, tworzenie strategii integracji różnych systemów
 teleinformatycznych, adaptacja już istniejących systemów do nowych potrzeb użytkowników. 


 
 
 
  Wdrażanie i serwis oprogramowania 
 
 


 Każda firma korzystająca z tej usługi odnosi następujące korzyści: 
 - graniczenie ryzyka wystąpienia problemów przy zarządzaniu oprogramowaniem
 - kompetentna analiza zasobów oprogramowania przez wyspecjalizowany personel
 - wzrost bezpieczeństwa i kontroli nad oprogramowaniem
 - informacje pozwalające określić potencjalne oszczęodności
 - skuteczne zarządzanie oprogramowaniem
 - wykrycie i usunięcie wirusów
 - wykrycie i usunięcie niepożądanych plików oraz aplikacji 

 Skuteczne wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie wymaga oprócz sporej 
 wiedzy merytorycznej, również odpowiedniego podejścia do całego procesu wdrożenia.
 Nasza oferta obejmuje:
 - analizę systemu informacyjnego przedsiębiorstwa oraz procesów gospodarczych
 - określenie oczekiwań klienta co do zakresu i sposobu korzystania z oprogramowania 
   oraz spodziewanych 
   efektów płynących z zastosowania systemu informatycznego,
 - zaproponowanie rozwiązania informatycznego wspomagania procesów gospodarczych 
   klienta w oparciu o oferowane oprogramowanie wspomagające zarządzanie,
 - konfigurację poszczególnych modułów systemu informatycznego, czyli ustawienie
   parametrów pracy w taki sposób, by moduł funkcjonował zgodnie z oczekiwaniami klienta,
 - szkolenie użytkowników w zakresie korzystania z konkretnych funkcji oprogramowania, 
 - konwersję danych z poprzednio eksploatowanych systemów, czyli import danych 
   zgromadzonych w dotychczasowych systemach,
 - uruchomienie i nadzór nad funkcjonowaniem oprogramowania,
 - konsultacje związane z eksploatacją oprogramowania.

 Opieka i serwis oprogramowania 

 Każdy wykorzystywany w firmie system informatyczny wymaga bieżącej konserwacji,
 a także okresowych czynności serwisowych. Zdajemy sobie sprawę z tego, że o sprawnym 
 działaniu oprogramowania wspomagającego zarządzanie w firmie decydują, oprócz cech 
 samego programu, również kwestie techniczne, a także otoczenie organizacyjne, w którym
 odbywa się eksploatacja oprogramowania. Wiemy, gdzie mogą tkwić źródła problemów
 i jak je eliminować. Nasza oferta serwisu oprogramowania jest efektem tych doświadczeń. 
 Do dyspozycji naszych klientów jest zespół specjalistów, którzy chętnie wyjaśnią szczegóły
 naszej oferty i pomogą w wyborze optymalnego wariantu współpracy. 


 
 
 
  Analityka rozwiązań 
 
 


 Prace analityczne mają na celu zbudowanie kompletnej strategii rozwoju systemu
 informatycznego w przedsiębiorstwie w perspektywie 2-3 lat. Punktem wyjścia 
 do zbudowania dokumentu końcowego są z jednej strony potrzeby i uwarunkowania
 biznesowe rozwoju firmy, z drugiej zaś aktualny stan systemu informacyjnego organizacji 
 oraz wspierania go technologią informatyczną. Prace obejmują także aspekty związane 
 z poszukiwaniem nowych szans rozwoju organizacji oraz zdobywania przez nią przewagi
 konkurencyjnej poprzez zastosowanie nowych technologii pojawiających się na rynku
 i/lub niekonwencjonalne wykorzystanie już posiadanych.Końcowy dokument obejmuje
 między innymi takie aspekty, jak harmonogramy i priorytety wdrażania nowych rozwiązań
 w korelacji z celami biznesowymi przez nie wspieranymi, harmonogramy i sposoby 
 finansowania przedsięwzięć informatycznych, metody przeprowadzania prac wdrożeniowych,
 pracochłonność prac, opis cech oraz uwarunkowań dotyczących produktów
 informatycznych oraz ich dostawców.

 Podstawowym celem analizy jest usystematyzowanie wszystkich istotnych informacji 
 oraz wniosków, pozwalających zdefiniować sposób przeprowadzenia, plan, harmonogram
 oraz kosztorys wdrożenia systemu wspomagającego zarządzanie w przedsiębiorstwie.
 Analiza jest tak przygotowywana aby na jej podstawie każda firma wdrożeniowa i dostawca
 oprogramowania mógł przygotować rzetelną ofertę.Prace zmierzają do określenia sposobu 
 przeprowadzenia wdrożenia w przedsiębiorstwie nowego systemu informatycznego 
 wspomagającego zarządzanie, wskazania wymagań i cech, jakie powinien spełniać nowy 
 system oraz dostawca usług


 
 
 
  Reinstalacja systemów operacyjnych
 
 

 Zajmujemy się także powtórnym przygotowaniem komputerów do pracy w systemach 
 jakie pracowały. Jeśli system został uszkodzony przez wirusa, lub nie działa stabilnie,
 czy też z innych przyczyn nie działa prawidłowo doprowadzimy w sposób szybki
 i profesjonalny twój sprzęt komputerowy do porządku.


 
 
 
  Rekonfiguracja sprzętu
 
 

 Jeśli wydaje się, ze komputer nie spełnia przed nim postawionych zadań ze względów 
 wydajnościowych - w takim przypadku zajmujemy się kompleksowymi modernizacjami
 istniejącego sprzętu celem polepszenia jego wydajności co wpływa w sposób znaczący
 na wydajność pracy osoby używającej komputera.  
 
 
  Tworzenie planów architektury sieci
 
 

 Największym atutem naszego zespołu jest przede wszystkim wiedza technologiczna poparta 
 dużym doświadczeniem zawodowym i odpowiednio skonstruowanymi procedurami działania 
 stanowiącymi metodologię naszej pracy. Poza łatwością i szybkością zmian oraz zarządzania
 projektem, stosowanie metodologii jest dla klienta gwarancją solidnego i terminowego
 wykonania, ponieważ może on na każdym etapie śledzić zgodność realizacji projektu
 z harmonogramem oraz założeniami. 
 
 
 Kreacja e-biznesu
 
 


 E-biznes jest nowoczesnym, wykorzystującym sieć Internet narzędziem, które:
 - umocni pozycję rynkową przedsiębiorstwa oraz unowocześni jego wizerunek,
 - usprawni kontakty z klientami, kooperantami, pracownikami,
 - pozwoli zbudować dynamiczną, dostępną przez całą dobę sieć dystrybucyjną,
 - zmniejszy koszty własne,
 - zwiększy wydajność przedsiębiorstwa.

 B2B - business to business (firma - firma) - miejscem prowadzenia tego typu działalności
 jest wydzielony z publicznej sieci system Intranetu. Sektor ten służy przede wszystkim
 poszukiwaniu nowych partnerów, budowaniu sieci dostawców i odbiorców czy dystrybutorów,
 zawieraniu transakcji handlowych często bez udziału pośredników, którzy w wielu 
 przypadkach wręcz uniemożliwiają sfinalizowanie jakiegokolwiek kontraktu poprzez tworzenie
 tzw. łańcuchów brokerskich.

 B2C - business to consumer (firma - klient) - obejmuje wszelkie formy sprzedaży detalicznej 
 czyli sklepy elektroniczne, komisy, aukcje, agencje oraz sieci sprzedaży bezpośredniej. 

 B2P - business to public (firma - media - klient) - służy szeroko pojmowanej działalności
 promocyjnej i reklamowej, pomaga w budowaniu wizerunku firmy i utrzymywaniu przyjaznych
 kontaktów z klientami, promocji logo, nazwy firmy, towaru lub usługi. 

 Oferyjemy trzy etapy Kreacji E-biznesuE-biznes Start :
 - określenie potrzeb klienta
 - określenie funkcjonalności serwisu
 - określenie grupy docelowej
 - analizę i opracowanie struktury serwisu
 - opracowanie koncepcji graficznej(oryginalny projekt graficzny lub implementacja 
   istniejących materiałów)
 - obróbkę materiałów lub ich wykonanie(skanowanie, zdjęcia cyfrowe, filmy, logo, kompleksowe
   kampanie.) 

 W naszej pracy wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie:
 - Języki: HTML, DHTML, SHTML, PHP
 - Flash
 - Applety Java
 - Bazy danych (SQL)

 Tryb naszej pracy:
 - Otrzymujemy zamówienie na stronę z określeniem wymagań i życzeń klienta
 - Przedstawiamy ofertę cenowa
 - W porozumieniu z klientem tworzymy projekt graficzny, który przedstawiamy do akceptacji
   (przesyłamy szkic strony)
 - Opracowujemy cały engine strony konsultując się z klientem w miarę postępów
 - Oddajemy gotowa stronę i umieszczamy ja na wskazanym przez przez klienta serwerze(służymy
   własnymi 
   serwerami WWW) 

 Zaopiekujemy się następującymi elementami:
 - Znalezienie odpowiedniego serwera
 - Rejestracja domeny internetowej
 - Aktualizacja strony
 - Rejestracja w serwisach wyszukującyh
 - Promocja strony 

 E-biznes Advanced:
 - Plany strategii rozwoju
 - Dobór odpowiedniego oprogramowania do e-biznesu
 - E-biznes baza
 - Aplikacje internetowe na zamówienie
 - Budowa Centrum Dowodzenia E-biznesu twojej firmy
 - Budowa platwormy E-biznes world

 E-biznesu  Adwanced +:
 - Plany strategii rozwoju
 - Budowa Grupy E-biznes world leader tim


 Nasi specjaliści, sprawią że Państwa firma pełną parą w kroczy w Erę E-Biznesu.